• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

De Weekendcommissie organiseert elk jaar het legendarische Mundusweekend. Tijdens dit weekend in oktober maken eerstejaarsstudenten op een informele en gezellige manier kennis met ouderejaarsstudenten. De commissie zorgt tijdens het weekend voor vermaak in de vorm van spelletjes, bierpongtoernooien en een cantus. 

Tevens organiseert de Weekendcommissie het jaarlijkse liftweekend. Dit houdt in dat je in tweetallen al liftend naar een nader te bepalen eindlocatie gaat. Hier zal vervolgens de cultuur en natuurlijk het nachtleven van de stad ontdekt worden. 

De Weekendcommissie 2020-2021: Jelco van Jaarsveld, Lotte Aarts, Sarah Muller en Marcus Schmeits.