• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

Mundus is de studievereniging voor Studenten Geografie, Planologie en Milieu en organiseert gedurende het collegejaar veel activiteiten. Hieronder vallen informele activiteiten zoals de maandelijkse borrels, pubquizzen, een Crazy 88 en een gala. Daarnaast organiseert Mundus ook (semi)formele activiteiten zoals lunchlezingen, Inhousedagen en Lezingen op Locatie. Tevens wordt ieder jaar het Career Event georganiseerd, waarbij studenten de mogelijkheid hebben in contact te komen met het bedrijfsleven. Bovendien vinden er elk jaar twee studiereizen plaats, namelijk de Meerdaagse Excursie en de Buitenlandse Reis.

Al deze activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder de hulp van commissieleden, die zich inzetten in elf verschillende commissies. Wil jij je aansluiten bij een van de commissies of wil je hier graag meer informatie over? Kom dan langs bij de commissievoorlichting in september (exacte datum volgt nog) of neem contact op met de commissaris Interne Betrekkingen door te mailen naar intern@mundusnijmegen.nl