• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

De Feestcommissie bestaat uit één persoon vanuit Mundus. Als Feestcommissie organiseer je in samenwerking met afgevaardigden van de vier andere Managementverenigingen (BOW, de ESV, ismus en Synergy) enkele feesten gedurende het collegejaar. Tevens organiseer je, in samenwerking met de Ontspanningscommissie, het open feest van Mundus. 

 


De Mundus-afgevaardigde voor de Feestcommissie 2020-2021, Fabio di Giulio.