Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie, afgekort tot de OLC. De OLC heeft verschillende taken. Allereerst bewaakt de opleidingscommissie de kwaliteit van de opleiding. Zo evalueren we het onderwijs onder meer door het bespreken van de cursusevaluaties die iedere student invult na afloop van een cursus en het geven van een advies bij de jaarlijkse vaststelling van het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Daarnaast is de opleidingscommissie de plaats waar studenten en docenten met elkaar kunnen spreken over alle aangelegenheden van het onderwijs en onze opleiding. De commissie kan eventueel ook ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan.

De OLC van Geografie, Planologie en Milieu-maatschappijwetenschappen bestaat uit vijf studentleden uit de verschillende jaren van de opleiding en vijf docenten.

Wil je zelf graag in de opleidingscommissie zitting nemen? De studentleden voor de opleidingscommissie worden tijdens de universitaire studentenraadsverkiezingen gekozen die jaarlijks in mei worden gehouden. Op dit moment bestaat de opleidingscommissie uit: 

Docentleden

Toehoorders/Adviseurs

Studentleden

  • Laurie Anedda, tweedejaars bachelorstudent
  • Lizzy de Kleijn, derdejaars bachelorstudent
  • Marloes de Jonge, eerstejaars masterstudent
  • Chris-Jan Hoekman, derdejaars bachelorstudent
  • Marcus Schmeits, vierdejaars bachelorstudent

 

De studentleden van de opleidingscommissie ontvangen graag input. Iedere student kan dit, eventueel anoniem, doen door het sturen van een mail aan olcgpm@student.ru.nl, de vertegenwoordiger van zijn of haar jaar persoonlijk aan te spreken of een bericht te sturen via de Facebookpagina van de studentleden van de opleidingscommissie. Je kunt je op deze Facebookpagina abonneren om op de hoogte te blijven.

 

Contact

Opleidingscommissie GPM

Radboud Universiteit

Faculteit der Managementwetenschappen

Postbus 9108