Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Alumni aan het woord: Tim Schellekens

Gepubliceerd op: 10-03-2022

Tim Schellekens is alumnus van onze opleiding Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Nu werkt hij bij Arcadis en heeft onder andere deelgenomen aan het Mundus Career Event in 2021. Hij neemt jullie graag mee in zijn ervaring bij de studie en de stappen die daarop volgden.

 

Hoe heb ik de opleiding ervaren?
Ik kijk met veel plezier terug op mijn studietijd en de opleiding planologie. Ik was vooral blij en aangenaam verrast toen ik erachter kwam dat deze opleiding überhaupt bestaat. Als kind bouwde ik steden met Lego, later deed ik dat in het computerspel SimCity. Van planologie had ik toen nog nooit gehoord. Na een bezoek aan de  planologie-opleiding van de hogeschool NHTV in Breda in het derde jaar van de middelbare school, was het zaadje definitief geplant. In 2005 startte ik mijn studie planologie in Nijmegen. Terugkijkend was de opleiding veel theoretischer dan ik in eerste instantie had gedacht. Toen ik afgestudeerd was stelde ik mezelf weleens de vraag “wat kan ik nu echt?”. Inmiddels weet ik dat ik in de opleiding planologie kennis en vaardigheden heb geleerd die ik dagelijks toepas, waaronder een analytische en kritische blik; en het oog hebben voor de vertegenwoordiging van stakeholders en hun belangen in het planproces.

Wat herinner je nog het meeste van de opleiding/wat is het meeste bijgebleven?
Een aantal dingen zijn me bijgebleven. Ten eerste de enthousiaste docenten. Zij hadden een grote invloed op hoe ik een vak beleefde. Vakken als ‘Inleiding planologie’ en ‘Ruimte, maat en schaal’ en ‘ruimtelijk bestuursrecht’ staan me nog helder voor de geest. Verder ben ik er in mijn opleiding achter gekomen dat ik goed kan schrijven. Hoewel ik toen niet doorhad dat dat geen vanzelfsprekendheid is, heb ik er in mijn huidige werk nog steeds profijt van. Tot slot wil ik nog de vele excursies en interessante reizen aanstippen, zoals het bezoek aan Rotterdam en Delft in het eerste jaar en de reis naar Israël. Erg interessant. Overigens reken ik hier ook de vele activiteiten van Mundus toe, zoals de lezingen op locatie en de buitenlandse reis.

Wat zijn de stappen geweest richting het werkveld direct na de opleiding?
Toen ik afstudeerde was het 2011, midden in de financieel-economische crisis. Waar ik hoorde dat werkgevers eerder bij wijze van spreken aan de poort stonden te wachten om afgestudeerden een baan aan te bieden was dat toen niet zo. Mede om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten had ik tijdens mijn studie in meerdere commissies gezeten, stages gelopen en meegedaan aan het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Dat werd van begin af aan meegegeven; zorg dat je je onderscheidt, dat je eruit springt om zo je kansen te vergroten. Verder heb ik meerdere carrièrebeurzen bijgewoond, waaronder ook het Mundus Careerevent. Die grote carrièrebeurzen in de Rai of Jaarbeurs leverden overigens niet veel meer op dan een tas vol pennen, mintjes en notitieblokjes. Tot slot heb ik me ingeschreven op meerdere banensites en aangemeld voor vacaturemailings.

En uiteindelijk is het natuurlijk een kwestie van brieven schrijven. Waar ik er twee keer heel dichtbij was, was het uiteindelijk raak. Ik solliciteerde met succes op de functie van assistent-projectleider m.e.r. bij Arcadis.

Wat is je huidige baan en hoe komt GPM daarin naar voren?
Op dit moment werk ik nog steeds bij Arcadis. Inmiddels ben ik senior projectleider verkenningen en planstudies. Veel planologischer kan het bijna niet worden. In mijn baan draag ik bij aan de besluitvormingsprocessen bij ruimtelijke projecten. Simpel gezegd komt dat op het volgende neer. Een klant (meestal een (semi)-overheid) zit met een probleem en wil daar een oplossing voor. Dan kan het gaan om een provincie die te maken heeft met een provinciale weg waar de doorstroming stokt of de verkeersveiligheid in het gedrang is. Of een waterschap dat een dijk in zijn beheer heeft die niet voldoet aan de veiligheidseisen en versterkt dient te worden. Onze rol als adviseur is om beslisinformatie op tafel te krijgen op basis waarvan onze klant een besluit kan nemen. Uiteindelijk mondt dit proces uit in een Tracébesluit, projectplan waterwet, inpassingsplan of bestemmingsplan, voorzien van een milieueffectrapport. Vragen die we in dat besluitvormingsproces onder andere beantwoorden zijn: welke mogelijke oplossingen zijn er? In welke mate dragen ze bij aan het beoogde doelbereik en wat zijn de effecten voor de omgeving en het milieu? Wat zijn de belangrijke en onderscheidende effecten op basis waarvan straks de voorkeursoplossing wordt gekozen? Samen met omwonenden en andere belanghebbenden proberen we tot een breed gedragen oplossing. En dat is steeds complexer met al die ruimtelijke uitdagingen waar we voor staan. We kunnen jouw hulp dus goed gebruiken. Wil je meer weten over werken bij Arcadis, stuur me een bericht via LinkedIn. Nu ben ik zelf degene die aan de poort staat te wachten.