Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Alumni aan het woord: Pim Beckers

Gepubliceerd op: 15-08-2022

Pim Beckers is alumnus van onze opleiding Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Hij was in 2021 klaar met zijn master. Nu werkt hij bij Stadkwadraat en heeft onder andere deelgenomen aan het Mundus Career Event in 2021. Hij neemt jullie graag mee in zijn ervaring bij de studie en de stappen die daarop volgden.

Hoe ben ik bij de opleiding geografie, planologie en milieu beland?

Al vanaf jonge leeftijd had ik al interesse in het ‘creëren’ van leefomgevingen. Ik had een goed gevoel voor ruimtelijk inzicht en ik was altijd wel bezig met hoe mijn directe omgeving was ingericht. Een tijd dacht ik dat ik architect wilde worden, maar tijdens de aardrijkskundelessen op de middelbare school kwam ik tot het besef dat ik graag groter dan alleen ‘het gebouw’ wilde denken (even heel zwart-wit geredeneerd). Vooral de ontwikkeling van het stedelijk gebied en het creëren van maatschappelijk meerwaarde trokken mijn aandacht. Gelukkig had mijn mentor in een ver verleden de opleiding GPM aan de Radboud Universiteit gedaan, dus werd ik al snel op de hoogte gebracht van deze opleiding. De keuze was dan snel gemaakt en in 2015 begon ik als eerstejaars GPM’er in Nijmegen.

Hoe heb ik de opleiding ervaren?

Als ik terugdenk aan mijn tijd als student aan de Radboud Universiteit, kijk ik daar met veel tevredenheid op terug.. Ik was al snel zeker dat ik de juiste keuze had gemaakt, vooral omdat de  inhoudelijke vakken mij erg aanspraken. Het fijne aan de opleiding in Nijmegen is dat het ondanks de relatief specifieke studierichting een brede opleiding betreft, doordat het aspecten van zowel geografie, planologie alsook (in zekere mate) milieukunde meeneemt. Daarnaast is de opleiding qua aantal studenten relatief klein, waardoor je een hechte band opbouwt met je medestudenten. Daar was de Munduskamer (toen nog in TvA 5) bij uitstek een leuke plek voor; zo kom je heel makkelijk met verschillende medestudenten van meerdere jaarlagen in contact. Daarnaast werd er tijdens de opleiding voldoende ruimte gegeven om eigen onderwerpen/projecten aan te dragen. Daardoor kon ik de studie naar mijn eigen interesses ‘vormgeven’, wat het uiteindelijk ook leuk en uitdagend voor mezelf maakte. Ik heb zo ook de ruimte genomen om in mijn 3e jaar een half jaar in Exeter te studeren waar ik hele andere vakken heb gevolgd die buiten het reguliere curriculum vallen. Juist deze
verbreding heeft mij geholpen om inzicht te krijgen waar mijn interesses nu echt liggen en waar ik mij graag voor inzet. 

Wat is het meeste bijgebleven van je opleiding?

Ten eerste: Thomas van Aquinostraat. In het begin van mijn opleiding gebeurde alles hier, dus hier heb ik ook hele goede herinneringen aan. Van verdwalen in de gangenstelsels in jaar 1 tot aan de lasergame-activiteit vlak voor de sloop. Ook had ik had een heel actief studentenleven naast mijn opleiding waar ik veel mooie verhalen en vrienden aan over heb gehouden. Daarnaast heb ik natuurlijk ook goede herinneringen aan de opleiding zelf. De vakken die mij het meest zijn bijgebleven zijn ‘Stedelijke ontwikkeling’, ‘Gebiedsontwikkeling’ en ‘Leerproject 2’. Dit waren inhoudelijke vakken waar je met een groepje aan de slag ging om een ruimtelijk vraagstuk te onderzoeken (ook in het buitenland). Je leert, vaak onbewust, hoe je met andere mensen moet samenwerken en hoe je het beste een ruimtelijk vraagstuk kan aanvliegen. Ik heb achteraf gezien enorm veel geleerd en ervaring opgedaan door het vele groepswerk tijdens de opleiding. Hier profiteer ik nu nog steeds van. Als laatste zijn ook de docenten zeker bijgebleven. Bij de meeste docenten merkte je echt de passie die zij hebben voor het vakgebied. Vooral als je als student met een nieuw interessant vraagstuk komt, geven docenten je veel aandacht en ondersteuning om het verder te onderzoeken. Ook op dit moment heb ik zo nog af en toe contact met enkele docenten.

Hoe ging de stap van studeren naar het werkend leven?

Dat ging mij eigenlijk vrij gemakkelijk af. Ik heb na mijn bachelor een tussenjaar gedaan waar ik mij een jaar lang fulltime heb ingezet voor stagebemiddeling. Ik merkte namelijk dat er nogal een afstand bestond tussen studenten en bedrijven. Tijdens dat jaar heb ik enorm veel geleerd over het bedrijfsleven en hoe je je als student kan onderscheiden. Daarnaast heb ik ook enkele inhousedagen gevolgd en was ik te vinden op carrière-evenementen, ook die van Mundus! Vooral het carrière-evenement van Mundus brengt je op een laagdrempelige manier in contact met bedrijven en organisaties binnen het vakgebied. Toch vind ik het ook belangrijk om je blik te verruimen en te kijken naar wat er nog meer is. Het vakgebied van gebiedsontwikkeling is namelijk enorm breed en divers. Tijdens mijn master was ik op zoek naar een stageplek en Erwin van der Krabben zei dat ik eens bij Stadkwadraat moest kijken. Na enkele verkennende gesprekken kon ik daar mijn  afstudeeronderzoek doen en na een aantal maanden was het duidelijk dat ik daar kon blijven! Dit gebeurde allemaal tijdens de coronapandemie dus de overstap naar een werkend leven verliep redelijk rustig. Er was toch niet veel wat je kon doen op dat moment.

Wat doe je nu en hoe komt de opleiding GPM hierin terug?

Momenteel werk ik als financieel adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling bij Stadkwadraat. In deze rol ben ik betrokken bij verschillende projecten in Nederland waar ik samen met mijn collega’s onze opdrachtgever(s) voorzie van advies over een breed scala aan aspecten van gebiedsontwikkeling. Stadkwadraat is in de basis een financieel-economisch adviesbureau en ligt de focus op het financiële component van gebiedsontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat ik mij alleen maar bezighoudt met vastgoed- en grondexploitaties. Sterker nog, bij veel projecten werk ik aan de voorkant van de ontwikkeling en houd ik me bezig met strategische vraagstukken omtrent de beoogde ontwikkeling. Zo begeleid ik, in verschillende projecten ontwikkelaars en gemeenten om te komen tot samenwerking. Dit vanuit de rol van financieel adviseur, maar we denken ook mee over ruimtelijke en procesmatige vraagstukken. Alles is tenslotte ook terug te herleiden naar een financiële  component. Wijzingen in het stedenbouwkundig plan of de fasering van de woningbouwontwikkeling hebben een directe link met de (financiële) haalbaarheid van een bouwplan. Juist hier merk ik dat  met ons advies het verschil kunnen maken of een project een volgende fase in kan of juist niet. Dat maakt dat ik dit werk ook enorm waardevol vind, gezien de daadwerkelijke impact op de  ontwikkeling van Nederland. 

In het begin had ik niet direct door hoe de opleiding GPM mij heeft voorbereid voor het werk wat ik nu doe. Veel heb ik namelijk zelf moeten aanleren. Nu zie ik echter in dat vooral het analytisch nadenken over ruimtelijke vraagstukken een enorme invloed heeft op hoe ik projecten uitvoer. Ik ben me snel bewust van de complexiteit van projecten en waar je allemaal rekening mee moet  houden. Dit leer je vooral in vakken zoals gebiedsontwikkeling of leerproject (1 en 2) waar je samen met een groep een ruimtelijk probleem aanvliegt. Daarnaast ben ik van mening om ook altijd  nieuwsgierig te blijven naar nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Vooral in de vakliteratuur zie je nog veel theorieën en methoden voorbijkomen die ik ook in mijn opleiding heb gehad. Dan is het  toch fijn dat ik kan meepraten. 

Mocht je meer willen weten over hoe ik de opleiding heb ervaren of wil je meer weten over mijn werk bij Stadkwadraat, stuur me dan een berichtje via LinkedIn!